Koszalin, 75-900

Polna 19

8:30 - 17:00

Poniedziałek - Piątek

Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych słupowej stacji transformatorowej 15 kV